Reiki In de praktijk wordt veel gebruik gemaakt van Reiki. Nam deze vorm van helen in het begin een kleine plaats in, nu is het een onmisbare schakel geworden in het meegeven van ontspanning en balans bij mijn klanten. Reiki wordt ook wel vertaald als: universele energie. Daarmee wordt bedoeld, dat diegene die met Reiki werkt, de energie van de ontvanger kan sturen en zo in balans brengen. En dit alleen door handoplegging, het werken met symbolen en tijd nemen voor jezelf en de ander. De Reiki-gever staat in contact met alle energie om hem heen, hoeft zich er maar voor open te stellen en geeft die energie via zijn handen door aan de ontvanger. Zowel lichamelijk als geestelijk zorgt een Reikibehandeling voor het terugkrijgen van een goede balans. Deze balans zorgt ervoor dat we ons letterlijk beter in ons lijf voelen, dat we weerbaarder worden voor ziekten en dat we steviger in onze (geestelijke) schoenen komen te staan. De Reiki-gever “heelt”dus niet de klachten van de ontvanger, hij zet de ontvanger zelf aan tot heling. Belangrijk hierbij te vermelden is, dat je niet hoeft te geloven in Reiki. Iedereen die plaats neemt op de tafel en bereid is om minimaal een half uur niets te hoeven doen, heeft baat bij Reiki. Reiki geven is van ons allemaal. Vroeger waren we ons bewust van onze bij geboorte meegekregen “gaven”. Helaas is daar veel van verloren gegaan. Gelukkig kunnen we ons weer bewust worden van deze manier van helen. Naast een Reikibehandeling, kan je ook Reikicursussen volgen die regelmatig in de praktijk worden gegeven. (ga hiervoor naar: workshops/cursussen). top Reiki